Árak

Ügyfeleim előzetesen teljes körűen tájékoztatom az ügy ellátásáért fizetendő ügyvédi munkadíj és a megbízás ellátásával felmerülő költségek várható összegéről.

A munkadíj előre fizetendő, azonban az ügyfél és az ügy egyedi körülményeire tekintettel utólagos díjfizetés, részletfizetés is kiköthető. A díjszabás hozzávetőleges, kérem, hogy minden esetben kérjen árajánlatot, tovább állandó ügyfelem számára kedvezményt biztosítok.
  • Egyszeri konzultációs díj 15.000,-Ft
  • Telefonos konzultáció minden megkezdett 15 perc után 5000,-Ft Óradíjas elszámolás szerint dolgozom,
megelőlegezett kifizetés mellett, amely irattanulmányozást, konzultációt valamint beadvány készítését tartalmazza ezt követően utólagos óraelszámolás szerint.

Fenntartom a jogot arra, hogy a díjjegyzékben megjelölt áraktól az ügy bonyolultsága esetén eltérjek. A munkadíjak nem tartalmazzák az egyes eljárások eljárási díjait költségeit, melyekről minden ügyben egyedileg előzetesen tájékoztatom.


Szerződések 15M alatt 15M-30M 30M-60M 60M felett
Adásvételi/csere szerződés 0,60% 0,50% 0,40% 0,30%
Tartási szerződés 0,60% 0,50% 0,40% 0,30%
Kölcsönszerződés 0,60% 0,50% 0,40% 0,30%
Ajándékozási szerződés 0,50% 0,40% 0,30% 0,20%
Jogügylet tárgya földtv. alá esik 0,80% 0,70% 0,60% 0,40%
Haszonbérleti szerződés 60.000,-Ft
Lakásbérleti szerződés 50.000,-Ft
Szerződés szerkesztése értékhatártól függetlenül minimum 40.000,-Ft, ha földtv. alá esik úgy minimum 60.000,-Ft
Teher esetében amennyiben igényli, hogy a törlés eljárjak meghatalmazással, úgy terhenként 12.000,-Ft
Gyámság, gondnokság alatt álló fél esetén +0,1%
Meghatalmazás szerkesztése jogügylethez 24.000,-Ft
Tulajdoni lap, cégjegyzék, közhiteles nyilvántartásból adat kérése 3000,-Ft + díj, költség
Más ügyvéd által szerkesztett szerződés tanulmányozása és korrekciós javítása 30.000,-Ft/óra minden megkezdett óra kerül felszámításra
Jogi személyek,és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
Cégalapítás Kft. Bt. Szövetkezet Rt.
(egyszerűsített mintás) 50.000,-Ft 40.000,-Ft nincs 100.000,-Ft
nem mintás 80.000,-Ft 70.000,-Ft 60.000,-Ft 150.000,-Ft
Cégmódosítás 2 tétel változása 3 tétel változása 4 tétel változása 5-nél több tétel változik
Kft/Bt/Szövetkezet stb. 40.000,-Ft 50.000,-Ft 60.000,-Ft 70.000,-Ft
Ha nem én alapítottam/módosítottam korábban akkor minden esetben plusz 10.000,-Ft
Alapítvány/egyesület alapítása (minta ok.) 50.000,-Ft
Alapítvány/egyesület módosítása 80.000,-Ft-tól függ létszától, változások tételétől
Végelszámolás 80.000,-Ft
Felszámolási eljárás képviselet hitelezői oldalon 1M alatt 1M-5M 5M-15M 15M felett
70.000,-Ft 100.000,-Ft 150.000,-Ft 200.000,-Ft
Felszámolási eljárás képviselet adós oldalon 20.000,-Ft/óra beadványok átlagos elkészítése 1 óra
Jelzálogjog törlése: ha én szerkesztettem 15.000,-Ft, amennyiben nem én szerkesztettem úgy 25.000,-Ft
Társasházi ügyek
Szervezeti és működési szabályzat 80.000,-Ft
Kamerarendszer szabályzat 120.000,-Ft
Társasház alapítása 10 albetét alatt 10-20 albetét 20-30 albetét 30 albetét felett
250.000,-Ft 350.000,-Ft 450.000,-Ft 550.000,-Ft
Társasház alapító okirat módosítsa Egyedileg, függ a módosítás okától, de legalább 150.000,-Ft
Egyéb ügyek, (követelés behajtás)
Fizetési felszólítás kiküldése 100e Ft alatt 100e-500e 500e-5M 5M felett
15.000,-Ft 25.000,-Ft 40.000,-Ft 50.000,-Ft
Ha a felszólítást követően kapcsolódik peres eljárás, FMH, vagy felszámolási eljárás, úgy egységes 25.000,-Ft értékhatártól függetlenül
Fizetési meghagyásos eljárás elkészítése, benyújtása 100e Ft alatt 200e-500e 500e-1,5M 1,5M felett
15.000,-Ft 20.000,-Ft 25.000,-Ft pertárgy érték 0,5%
Ellentmondás benyújtása 10.000,-Ft 15.000,-Ft 18.000,-Ft 30.000,-Ft
Peres eljárások
Házasság bontása közös megegyezéssel kereseti kérelem elkészítése és benyújtása 50.000,-Ft
Egyéb kereseti kérelmek 100.000,-Ft-tól egyedileg tárgyalva
Alperesi oldalon ellenkérelem készítése 45.000,-Ft-tól egyedileg tárgyalva
Tárgyaláson képviselet 15.000,-Ft-tól 25.000,-Ft-ig /óra tárgyalások utáni elszámolással
Egyéb fel nem sorolt ügyekben (pl. Büntetésvégrehajtási ügyek, kérelmek stb.) egyedileg előzetes tájékoztatás alapján állapítom meg a munkadíjat.