Szolgáltatások

Ingatlanjog

Kiemelten foglalkozom ingatlanjoggal, azaz az ingatlanokhoz kapcsolódó jogi ügyletekkel, amelyek legtipikusabban a következők:

 • ingatlan adásvétel
 • ingatlan ajándékozás
 • haszonélvezeti jog alapítás
 • terhelt ingatlan adásvétele
 • ingatlan csere
 • tartási és életjáradéki szerződés
 • közös tulajdonú ingatlan használati megosztása
 • ingatlanbérlet
 • termőföld ügyletek

Társasági jog

Kiemelten foglalkozom társasági joggal, amelyek legtipikusabban a következők:

 • A cégeljárások (cégalapítás, változásbejegyzés, tőkeemelés, tőkeleszállítás, átalakulás, végelszámolás) teljeskörű lebonyolítása rövid határidőn belül
 • Klasszikus társasági jog (belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek szerkesztése, vállalkozási, alvállalkozási szerződések szerkesztése, ászf-ek készítése)
 • Jogi átvilágítások (klasszikus esete a vállalatfelvásárlás, egyesülések, a társaságok jogi átstrukturálása

Család jog

Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, tanácsadás, okiratszerkesztés, házasság felbontása során perbeli és peren kívüli képviselet.

Örökösödési ügyek

Teljeskörű hagyatéki ügyintézés a hagyatéki peres eljárásig, végrendeletek, öröklési, tartási, gondozási szerződések szerkesztése, halál esetére szóló megállapodások, leszármazók közötti megállapodások szerkesztése stb.

Polgári jogi peren kívüli képviselet ellátása.

Civil szervezetek joga

Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, teljes körű jogi képviselet az okiratszerkesztéstől a közgyűlések levezetéséig.

Valamennyi szerződéstípus megszerkesztése, már meglévő szerződések véleményezése.

Munkajog

Jogi szaktanácsadás munkaügyi témákban;

 • munkaviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • munkajogi ügyek ügyvédi képviselete;
 • munkaszerződések készítése;
 • jogi képviselet munkaügyi perekben munkáltatói és munkavállalói oldalon.

Társasház alapítása, módosítása, társasházi képviselet